Điểm tin

Lịch công tác tuần Ban lãnh đạo Khoa Tài Chính (Từ 28/8 đến 01/9/2017)

22:20 25/08/2017

KHOA TÀI CHÍNH

-----------------------------

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 28/08/2017 đến 01/09/2017)

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

LIÊN HỆ

Thứ Hai

28/08/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Lê Thẩm Dương

ĐT:0903.801.576

E-mail:

duongtkqt@yahoo.com

Thứ Ba

29/08/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

- Họp hội đồng tuyển chọn chuyển đổi môn học giữa chương trình CLC và Cử nhân quốc tế giai đoạn 1

 

8h- 36 TT Đạm

 

 

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

Thứ Tư

30/08/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

ĐT:0913.158.993

dieuthaodhnh@gmail.com

Đại hội chi bộ

13h30- 36 TT Đạm

Ban lãnh đạo Khoa

Thứ 5

31/08/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 6

01/09/2017

Họp về báo cáo kết quả tuyển sinh chương trình CLC và xét tuyển CT CLC từ nguồn SV K33 khối ngành kinh tế kinh doanh

8h- 36 TT Đạm

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Nguyễn Thế Bính

ĐT: 0989.95.94.97

binhnt@buh.edu.vn

                                                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                       TS.LÊ THẨM DƯƠNG