Điểm tin

Lịch công tác tuần Ban lãnh đạo Khoa Tài Chính (Từ 21/8 đến 26/8/2017)

19:06 18/08/2017

KHOA TÀI CHÍNH

----------------------------- 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 21/08/2017 đến 26/08/2017) 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

LIÊN HỆ

Thứ Hai

21/08/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,39 Hàm Nghi

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Lê Thẩm Dương

ĐT:0903.801.576

E-mail:

duongtkqt@yahoo.com

Thứ Ba

22/08/2017

Trực đoàn đánh giá ngòai

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

- Họp hội đồng tuyển chọn các hoạt động KHCN 17-18 đợt 2

 

8h30- 36 TT Đạm

 

 

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

Giảng dạy

Chiều-Thủ đức

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

Thứ Tư

23/08/2017

Khai mạc chương trình khảo sát chính thức

 

8h-36 TT Đạm

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

 

 

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

ĐT:0913.158.993

dieuthaodhnh@gmail.com

Giảng dạy

Thủ đức

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Giảng dạy

Trực đoàn đánh giá ngoài

Sáng –Thủ đứ

Chiều- Vp Khoa Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

Thứ 5

24/08/2017

Trực đoàn đánh giá ngoài

Cả ngày-VP Khoa,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Trực đoàn đánh giá ngoài

Cả ngày-VP Khoa,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

Thứ 6

25/08/2017

Trực đoàn đánh giá ngoài

Giảng dạy

 

 

Chiều-Thủ Đức

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Nguyễn Thế Bính

ĐT: 0989.95.94.97

binhnt@buh.edu.vn

Giảng dạy

Trực đoàn đánh giá ngoài

 

Thủ Đức

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 7

26/08/2017

Bế mạc và ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức

10h30- 36 TT Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

                                                                             

                                                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                  TS.LÊ THẨM DƯƠNG