Điểm tin

Lịch công tác tuần Ban lãnh đạo Khoa Tài Chính (Từ 11/9 đến 15/9/2017)

08:19 10/09/2017

KHOA TÀI CHÍNH

----------------------------- 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 11/09/2017 đến 17/09/2017) 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

LIÊN HỆ

Thứ Hai

11/09/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Lê Thẩm Dương

ĐT:0903.801.576

E-mail:

 

duongtkqt@yahoo.com

Họp cán bộ chủ chốt

15h30- 36 TT Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

Giảng cao học

Tối- 36 TT Đạm

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ Ba

12/09/2017

Họp xét tốt nghiệp đợt T8/2017

 

8h-36 TT Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

Giảng cao học

Tối- 36 TT Đạm

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

Thứ Tư

13/09/2017

Làm việc tại Khoa

 

Chiều-VP Khoa,Q1

Ban lãnh đạo Khoa

 

 

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

ĐT:0913.158.993

dieuthaodhnh@gmail.com

Họp khoa

8h-39 Hàm Nghi

Ban lãnh đạo Khoa

Giảng cao học

Tối- 36 TT Đạm

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 5

14/09/2017

Hội nghị lần 1 của BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2019

14h-Thủ Đức

Trưởng BM

Đặng Văn Dân

Thứ 6

15/09/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Nguyễn Thế Bính

ĐT: 0989.95.94.97

binhnt@buh.edu.vn

Thứ 7

16/09/2017

Giảng cao học

36 TT Đạm

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

Chủ nhật

17/09/2017

Giảng cao học

36 TT Đạm

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                    TS.LÊ THẨM DƯƠNG