Điểm tin

Lịch công tác tuần Ban lãnh đạo Khoa Tài Chính (Từ 09/10 đến 13/10/2017)

17:34 06/10/2017

KHOA TÀI CHÍNH

----------------------------- 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 09/10/2017 đến 13/10/2017) 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

LIÊN HỆ

Thứ Hai

09/10/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

TS.Lê Thẩm Dương

ĐT:0903.801.576

E-mail:

 

duongtkqt@yahoo.com

Thứ Ba

10/10/2017

Tham dự lễ khai giảng năm học 17-18

 

8h30-36 TT Đạm

 

 

Ban lãnh đạo Khoa

 

 

Đi giảng

Thủ đức

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

TS.Nguyễn Thế Bính

ĐT: 0989.959497

E-mail:binhnt@buh.edu.vn

 

Đi giảng

Thủ đức

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ Tư

11/10/2017

Công bố quyết định cấp Ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

9h-36 TT Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

 

 

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

ĐT:0913.158.993

dieuthaodhnh

@gmail.com

Thứ 5

12/10/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 6

13/10/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                  TS. LÊ THẨM DƯƠNG