Điểm tin

Lịch công tác tuần Ban lãnh đạo Khoa Tài Chính (Từ 05/9 đến 08/9/2017)

20:30 02/09/2017

KHOA TÀI CHÍNH

----------------------------- 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 04/09/2017 đến 08/09/2017)

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

LIÊN HỆ

Thứ Hai

04/09/2017

Nghỉ lễ bù

 

 

TS.Lê Thẩm Dương

ĐT:0903.801.576

E-mail:

duongtkqt@yahoo.com

Thứ Ba

05/09/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

Thứ Tư

06/09/2017

Làm việc tại Khoa

 

VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

 

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

ĐT:0913.158.993

dieuthaodhnh@gmail.com

Họp tổ chuyên trách AUN

14h- VP Khoa,Q1

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

Thứ 5

07/09/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 6

08/09/2017

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính

 

Làm việc tại Khoa

VP Khoa,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

 

 

TS.Nguyễn Thế Bính

ĐT: 0989.95.94.97

binhnt@buh.edu.vn

                                                                                                                                         

                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                   TS.LÊ THẨM DƯƠNG