Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỀ KHOÁ LUẬN K29 (ĐỢT THÁNG 4/2017)

14:32 05/04/2017

THÔNG BÁO

Khoa Tài chính thông báo sinh viên K29 thời gian bảo vệ khóa luận:

Thời gian : từ 7h30 ngày 14/04/2017 (thứ sáu)
Địa điểm  :  Phòng 301, 39 Hàm Nghi,Q1

Sinh viên có mặt lúc 7 giờ để chuẩn bị.

Trân trọng,
Khoa Tài chính