Thông báo

QĐ 43/QĐ-ĐHNH: V/v điều chỉnh, bổ sung giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016-2017

08:41 10/01/2017


Chi tiết sinh viên xem file đính kèm!


File đính kèm

Điều chỉnh, bổ sung GV hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp Tải về