Thông báo

Lịch làm việc ban lãnh đạo Khoa tuẫn 6 (từ 18/2 đến 24/2/2017)

18:26 18/02/2017


KHOA TÀI CHÍNH

-----------------------------

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ 20/02/2017 đến 24/02/2017)

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/

 ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Thứ Hai

20/02/2017

Sáng: Hội nghị tài chính năm 2016

 

8h30, Hội trường L2

36 Tôn Thất Đạm

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Chiều: Làm việc tại Khoa

VP Khoa, Q1

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Thứ Ba

21/02/2017

Sáng: Làm việc tại Khoa

VP Khoa, Q1

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Chiều: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

14h00, Phòng họp L2

36 Tôn Thất Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Chiều: Họp Hội đồng Đào tạo liên thông

15h30, Phòng họp L2

36 Tôn Thất Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

Thứ Tư

22/02/2017

Sáng: Họp bàn về công tác học vụ đối với sinh

viên ĐHCQ.

08h00, Phòng họp L2

36 Tôn Thất Đạm

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

Họp đánh giá ISO của Khoa

VP Khoa, Q1

 

 

Ban lãnh đạo Khoa

 

Thứ Năm

23/02/2017

Sáng: Làm việc tại khoa

VP Khoa, Q1

 

 

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

Chiều: Họp về trao đổi với ĐHKT-Luật chuyển giao công nghệ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

13h30-36 TT Đạm

Trưởng khoa

TS.Lê Thẩm Dương

 

Làm việc tại Khoa

39 Hàm Nghi,Q1

Phó khoa

PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

Thứ 6

24/02/2017

Làm việc tại Khoa

39 Hàm Nghi,Q1

Phó khoa

TS.Nguyễn Thế Bính


                                                                                         

                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                                                    TS.LÊ THẨM DƯƠNG