Thông báo

Kế học học tập cho sinh viên cuối khóa năm học 2017 - 2018

10:23 13/09/2017

Kế hoạch học tập dành cho sinh viên năm cuối năm học 2017 - 2018 bao gồm:
1. Kế hoạch học phần thực tập và khóa luận tốt nghiệp
2. Kế hoạch đăng kí xét tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp
Chi tiết sinh viên xem file đính kèm!