Thông báo

[GẤP] THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA LẠI ĐƠN VẮNG THI ĐỢT HKI

16:16 05/02/2018

Khoa Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên có nộp đơn vắng thi đợt 1 HKI liên hệ văn phòng Khoa gấp vì hiện nay đơn vắng thi của rất nhiều bạn không hợp lệ và bị Phòng Khảo thí trả về. Các bạn liên hệ văn phòng Khoa để nhận lại đơn. Thứ tư ngày 7/2/2018 là hết hạn nhận đơn vắng thi!

Sinh viên xem lại quy chế ghi điểm I (đã thông báo trước đây trong file đính kèm)
K.Tài Chính