THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNG INDOVINA

22:38 23/02/2018

Indovina Bank Chi nhánh Đồng Nai đang tuyển dụng nhiều vị trí, trong đó  Phòng tín dụng đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tín dụng ở tất cả các cấp độ:

- Cán bộ tín dụng doanh nghiệp

- Cán bộ tín dụng cá nhân

Điều kiện cơ bản: có khả năng phát triển mạng lưới khách hàng.

Làm việc ở Biên Hòa hoặc Nhơn Trạch 

Mô tả vị trí tuyển dụng vui lòng xem file đính kèm

Mô tả công việc CAD

Mô tả công việc CMD

Mô tả công việc Teller