THÔNG BÁO V/v triển khai chương trình Học kỳ Sacombank 2018

10:35 29/05/2018

THÔNG BÁO

(V/v triển khai chương trình Học kỳ Sacombank 2018)

Căn cứ vào nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập - kiến tập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)thông qua việc triển khai chương trình Học kỳ Sacombank 2018. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy có nhu cầu đăng ký ứng tuyển thực tập - kiến tập vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để được tư vấn và hỗ trợ.

Chương trình “Học kỳ Sacombank” đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) định kỳ tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và công bằng nhất cho sinh viên năm 3 thuộc khối ngành Kinh tế có cơ hội được đào tạo và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế; đây cũng chính là cơ hội để Sacombank kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có đầy đủ tố chất, tác phong phù hợp với văn hóa Sacombank và tuyển chọn trở thành cán bộ nhân viên chính thức ngay sau khi kết thúc quá trình học việc.

Chương trình “Học kỳ Sacombank 2019” tổ chức tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 02/6/2018

Địa điểm: Tại giảng đường A006 – Số 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP. HCM

Đối tượng: sinh viên năm 3 khối ngành kinh tế

Sinh viên có nhu cầu tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến thực tập, vui lòng đến trực tiếp VP Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hoặc liên hệ qua số điện thoại (08)-38-971-633 hoặc 0909075082 gặp C. Mơ để được hỗ trợ.

Nơi nhận:

-Ban Website;

-Phòng công tác sinh viên;

-Các khoa quản lý sinh viên;

-Đoàn thanh niên – Hội sinh viên;

-Lưu: VP. TTHTSV

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Sáu