Chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn công ty Chứng khoán FPTS

09:08 17/05/2017

Công ty chứng khoán FPTS giới thiệu chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính cho các bạn sinh viên năm cuối.

Chi tiết xem file đính kèm