THÔNG BÁO VỀ BUỔI PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TN KHOA TÀI CHÍNH

18:09 11/10/2017

THÔNG BÁO VỀ BUỔI PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TN KHOA TÀI CHÍNH

Thời gian : 14h30 ngày 17/10/2017 thứ 3
Tại phòng A001,56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức

Nội dung

Phần 1: Do TS.Nguyễn Thế Bính -Phó khoa Tài chính trình báy các nội dung liên quan thực tập,khóa luận.

Phần 2 : Đơn vị đối tác Công ty chứng khoán  HSC  do Anh Nguyễn Thành Nhân- Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn trình bày cơ hội nghề nghiệp  sinh viên thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp

Phần 3: Giảng viên hướng dẫn đợt 1  gặp sinh viên hướng dẫn thực tập.

Lưu ý : Đề nghị toàn bộ Sinh viên năm cuối tham dự đầy đủ và đúng giờ.Khoa chỉ tổ chức 1 lần duy nhất trong năm.Nếu không tham dự mọi thắc mắc giải đáp về sau Khoa không giải quyết.