DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THƯC TẬP ĐỢT T3/2017

11:02 07/03/2017


Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm!

Lưu ý:

1. Sinh viên chủ động liên hệ với GV hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách

2. Thời gian thực tập tính từ 13/3/2017 đến 02/6/2017

 3. Hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp xem trong link đính kèm

  http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html

4. Sinh viên thực tập do PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo hướng dẫn gặp GV hướng dẫn lúc 9h ngày 15/3 Tại VP Khoa Sài Gòn (Lầu 1, 39 Hàm Nghi)File đính kèm

Danh sach phan GV huong dan thuc tap thang 3/2017 Tải về