Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập Đợt 1 NH 2017 - 2018

16:31 02/10/2017

Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm!

Lưu ý:

1. Sinh viên chủ động liên hệ với GV hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách

2. Thời gian thực tập tính từ 02/10/2017 đến 22/12/2017

3. Thời gian nộp BCTT 25,26/12/2017

 4. Hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp xem trong link đính kèm

  http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html

File đính kèm

Danh sach GV huong dan thuc tap Dot 1 NH 2017 - 2018 Tải về