GIỚI THIỆC CUỘC THI TRADE PRO 2017

12:18 13/08/2017


CUỘC THI TRADE PRO 2017

 


Từ ngày 17/07 – 28/07/2017 : Công tác chuẩn bị và kế hoạch chi tiết cho cuộc thi 

Từ ngày 01/08 – 10/08/2017: Tổ chức truyền thông trên báo chí và website công ty 

Từ ngày 01/08 – 30/08/2017: Làm việc với đại diện các trường ĐH và Tổ chức Hội thảo Định hướng nghề nghiệp và Cuộc thi 

Từ ngày 10/08 – 24/08/2017: Đăng ký thông tin thí sinh online 

Ngày 31/08/2017: Vòng 1: Thi trắc nghiệm online 

01/09 – 03/09/2017: Thông báo kết quả đến 50 thí sinh vượt qua Vòng 1 bằng email và SMS 

04/09 – 08/09/2017: Làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ACBS 

11/09 – 31/10/2017: Vòng 2: Trải nghiệm đầu tư thực tế 

01/11 – 07/11/2017: Thông báo Kết quả giao dịch của 50 tài khoản Vòng 2, công bố danh sách 10 thí sính vượt qua Vòng 2 

Ngày 11/11/2017: Vòng 3: Thuyết trình chiến lược đầu tư ở Vòng 2 

Ngày 11/11 – 20/11/2017: Trao giải và công bố Danh sách trên website công ty 

Link facebook thông tin: https://www.facebook.com/ACBScompany/