15:02 01/02/2018

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK II NĂM HỌC 2017 - 2018

KHOA TÀI  CHÍNH 

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

Sài Gòn

Sài Gòn

Thủ Đức

Sài Gòn

CHIỀU

Sài Gòn

TĐ- C101

 

Thủ Đức

Sài Gòn

 §   SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: 028.38216.114(SG), 028.38.971.631 (TĐ)

§   ĐT: 0945.400.883 (CÔ HÂN), E-mail :hanlt@buh.edu.vn

§   Thời gian làm việc : Sáng từ 7h30– 11h30,chiều từ 13h30 – 17h