15:02 01/02/2018

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (Áp dụng từ ngày 01/02/2018)

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Thủ Đức

Sài Gòn

CHIỀU

Sài Gòn

Sài Gòn

Thủ Đức

Sài GònLiên hệ:
ThS. Lê Thị Hân Giáo vụ khoa
Email: hanlt@buh.edu.vn Điện thoại: +84 945 400 883
SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: (+84) 028 38 216 114 (Sài Gòn); (+84) 028 38 971 631 (Thủ Đức)
Thời gian làm việc : Sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h