Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng của Khoa Tài Chính

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa Tài Chính có bề dày lịch sử hơn 40 năm với sứ mạng quan trọng là đào tạo các chuyên gia về tài chính, tiền tệ, ngân hàng cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp.

Tầm nhìn: "Khoa Tài chính-Trường Đại học Ngân hàng là đơn vị đào tạo chuyên sâu về tài chính theo chuẩn quốc tế."

Sứ mạng: "Cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực Tài chính"

Triết lý giáo dục của Khoa: "Người học là trung tâm"