Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, sứ mạng của Khoa Tài Chính

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa Tài Chính có bề dày lịch sử gần 40 năm với sứ mệnh quan trọng là đào tạo các chuyên gia về tài chính, tiền tệ, ngân hàng cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp.

Triết lý giáo dục "Người học là trung tâm"

Tầm nhìn "Khoa Tài Chính Trường Đại học Ngân Hàng là đơn vị đào tạo chuyên sâu về Tài Chính theo chuẩn quốc tế"

Sứ mệnh "Cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực Tài Chính"
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

Mục tiêu chất lượng

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

1

Hoạt động quản lý giảng dạy

100% kế hoạch giảng dạy hoàn thành

2

Thực hiện giảng dạy đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

90% sinh viên hài lòng về chất lượng giảng dạy

Điểm khảo sát môn học và giảng viên trung bình đạt trên 4 điểm với thang điểm tối đa là 5

3

Khắc phục và nâng cao hoạt động giảng dạy

Tổ chức ít nhất một học kỳ một đợt sinh hoạt chuyên môn ở cấp bộ môn và cấp Khoa;

4

Kiểm soát phục vụ sinh viên tốt

90% thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời

Tổ chức ít nhất một năm một buổi đối thoại với sinh viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất

5

Phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm, các giảng viên có trình độ Thạc sỹ phải đăng ký kế hoạch học nghiên cứu sinh

Các giảng viên theo học NCS phải hoàn thành chương trình đào tạotrong thời hạn từ 3 - 6 năm

6

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học

Xây dựng các nhóm nghiên cứu theo chuyên ngành

Trong một năm học, 80% giảng viên phải có một công trình NCKH được công nhận theo quy chế NCKH của Trường