Lịch sử hình thành

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa Tài Chính có bề dày lịch sử hơn 40 năm với sứ mệnh quan trọng là đào tạo các chuyên gia về tài chính, tiền tệ, ngân hàng cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp.