Đội ngũ giảng viên Khoa Tài Chính

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Ban lãnh đạo khoa, bộ môn

  1. TS. Lê Thẩm Dương                                 Trưởng Khoa Tài Chính  

   2. PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo              Phó trưởng khoa  

  4. TS. Nguyễn Thế Bính                                Phó Trưởng khoa

  3. TS. Đặng Văn Dân                                    Trưởng Bộ môn Tài chính Tiền tệ

  5.  TS. Hồ Công Hưởng                                Trưởng bộ môn đầu tư tài chính 
  
  6. TS Lê Hoàng Vinh                                     Trưởng bộ môn TCDN

Đội ngũ giảng viên   

  1. PGS.TS. Ngô Hướng

  2. PGS.TS. Lê Thị Tuyết Hoa

  3. ThS. Dương Thị Thuỳ An (NCS)

  4. ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh (NCS)

  5. ThS. Trần Nguyễn Minh Hải (NCS)

  6. ThS. Huỳnh Quốc Khiêm (NCS)

  7. ThS. Vũ Thị Anh Thư

  8. TS. Lê Hoàng Vinh 

  9. ThS. Trần Tuấn Vinh (NCS)

 10. ThS. Lê Mạnh Hưng (GVC)

 11. ThS. Võ Văn Hảo

 12. ThS. NguyễnThiên Kim (NCS)

 13. ThS. Triệu Kim Lanh (NCS)

 14. ThS. Nguyễn Duy Linh (NCS)

 15. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh (NCS)

 16. ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân (NCS)

 17. ThS. Nguyễn Văn Nghiện

 18. ThS. Lưu Thu Quang (NCS)

 19. ThS. Võ Thiên Trang 

 20. ThS. Nguyễn Đoàn Châu Trinh

 21. ThS. PhạmThị Mỹ Châu  (NCS)

 22. ThS. Ngô Sỹ Nam 

 23. ThS. Dư Thị Lan Quỳnh 

 24. ThS. Trần Minh Tâm

 25. Th.S. Huỳnh Lưu Đức Toàn      

 28. ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

 29. ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh (NCS)

 30. ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến  

 31  TS. Ngô Vi Trọng

 32. TS. Bùi Đan Thanh

 33. TS Đỗ Thị Hà Thương

 34. Th.S Trần Nguyên Sa

 35. Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

 36. Th.S Lê Thị Khuyên

 37. TS. Phạm Anh Thuỷ

 38. TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

• Bộ phận văn phòng

   1. ThS. Lê Thị Hân - Giáo vụ khoa

• Đội ngũ giảng viên kiêm chức

   1. PGS.TS. Lý Hoàng Ánh

   2. PGS.TS. Đoàn Thanh Hà

   3. TS. Lê Văn Hải  

   4. TS. Nguyễn Trần Phúc

   5. ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo

   6. ThS. Nguyễn Văn Nhật

   7. ThS. Nguyễn Anh Vũ

   8. TS. Phan Diên Vỹ

   9. TS. Lê Hồ An Châu

 10. CN. Trần Đức Liêm
• Giảng viên thỉnh giảng:

   1. TS.Lê Thị Thanh Hà

   2. TS.Trần Quốc Tuấn

   3. ThS. Đào Mai (GVC)