Đội ngũ giảng viên Khoa Tài Chính

* Ban lãnh đạo khoa, bộ môn:
1 TS. Lê Thẩm Dương Trưởng Khoa
2 TS. Nguyễn Thế Bính Phó Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Anh Vũ Phó Trưởng Khoa  
4 PGS. TS Đặng Văn Dân Trưởng Bộ Môn Tài chính - Tiền tệ
5 TS. Lê Hoàng Vinh Trưởng Bộ Môn Tài chính doanh nghiệp
* Giảng viên cơ hữu
1 PGS. TS. Lê Thị TuyếtHoa
2 PGS. TS. NgôHướng
3 PGS. TS. Lê Phan Thị DiệuThảo
4 TS. Đặng Thị QuỳnhAnh
5 TS. Hồ CôngHưởng
6TS.Nguyễn Phước KinhKha  
7 TS. Bùi ĐanThanh
8 TS. Đỗ Thị HàThương
9 ThS. Dương Thị ThuỳAn NCS
10 ThS. Phạm Thị MỹChâu NCS
11 ThS. Trần Nguyễn MinhHải NCS
12 ThS. Võ VănHảo
13 ThS. Nguyễn Thị MaiHuyên
14 ThS. Huỳnh QuốcKhiêm
15 ThS. Lê ThịKhuyên
16 ThS.  Nguyễn ThiênKim NCS
17 ThS. Triệu KimLanh
18 ThS.  Nguyễn Thị NgọcLinh NCS
19 ThS.  Nguyễn DuyLinh NCS
20 ThS. Ngô SỹNam
21 ThS. Nguyễn VănNghiện
22 ThS.  Nguyễn Phạm ThiNhân NCS
23 ThS. Bùi Ngọc MaiPhương
24 TS.  Lưu ThuQuang
25 ThS. Dư Thị Lan Quỳnh NCS
26 ThS.  Nguyễn Thị NhưQuỳnh NCS
27 ThS. Trần NguyênSa
28 ThS. Trần MinhTâm
29 ThS. Vũ Thị AnhThư NCS
30 ThS. Võ ThiênTrang
31 ThS. Nguyễn Đoàn ChâuTrinh
32 ThS.  Trần TuấnVinhNCS
33 ThS. Nguyễn Đặng HảiYến
* Bộ phận văn phòng   
ThS. Lê ThịHân  
* Giảng viên kiêm chức
PGS. TS. Lý Hoàng Ánh  
2 PGS. TS. Đoàn Thanh
3 TS. Lê Văn Hải
4 TS. Nguyễn Trần Phúc
5 TS. Ngô Vi Trọng
TS. Phan Diên  Vỹ  
7 ThS.  Nguyễn Trần Phước Bảo NCS
8 ThS. Nguyễn Văn Nhật
9 CN. Trần Đức Liêm
* Giảng viên thỉnh giảng
1 TS. Lê Thị Thanh
2 TS. Trần Quốc Tuấn
3 ThS. GVC. Lê Mạnh Hưng
4 ThS. GVC. Đào Mai