Lịch tiếp sinh viên

KHOA TÀI  CHÍNHLỊCH TIẾP SINH VIÊN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG


Sài Gòn

Sài Gòn

Thủ Đức

Sài Gòn

CHIỀU

Sài Gòn


Sài Gòn

Thủ Đức
  • SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: 028.38216.114(SG), 38.971.631 (TĐ)

  • ĐT: 0945.400.883 (CÔ HÂN),E-mail :hanlt@buh.edu.vn

  • ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH  NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH THEO LỊCH NÀY.

  • LỊCH TIẾP SV SẼ LINH HOẠT THAY ĐỔI THEO TỪNG HỌC KỲ CHO PHÙ HỢP VỚI LỊCH HỌC.

  • Thời gian làm việc : Sáng từ 7h30– 11h30,chiều từ 13h30 – 17h