Lịch tiếp sinh viên

KHOA TÀI  CHÍNH

 

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 

 

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

 

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

CHIỀU

Thủ Đức

 

Thủ Đức

Sài Gòn

 

 

 

§   SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: 028.38216.114(SG), 38.971.631 (TĐ)

§   ĐT: 0945.400.883 (CÔ HÂN),E-mail :hanlt@buh.edu.vn

§   ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH  NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH THEO LỊCH NÀY.

§   LỊCH TIẾP SV SẼ LINH HOẠT THAY ĐỔI THEO TỪNG HỌC KỲ CHO PHÙ HỢP VỚI LỊCH HỌC.

§   Thời gian làm việc : Sáng từ 7h30– 11h30,chiều từ 13h30 – 17h

(Vì lý do Văn phòng Khoa Thủ Đức đang tu sửa lại,chiều thứ 2,thứ 4 Sinh viên liên hệ Cô Hân tại phòng C406,hoặc ĐT trực tiếp).


  •