Danh sách Ban chủ nhiệm Khoa Tài Chính


TS. Lê Thẩm Dương Trưởng Khoa
TS. Nguyễn Thế Bính Phó trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Anh  Vũ Phó trưởng Khoa 
PGS. TS. Đặng Văn Dân Trưởng Bộ Môn Tài chính - Tiền tệ
TS. Lê Hoàng Vinh Trưởng Bộ Môn Tài chính doanh nghiệp