Giới thiệu bộ môn Tài chính tiền tệ

1. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Danh sách GV bộ môn Tài Chính Tiền Tệ

TS. Đặng Văn Dân (Trưởng Bộ môn)

PGS.TS Ngô Hướng

PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa

TS. Ngô Vi Trọng
TS. Phạm Anh Thuỷ

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn Văn Nghiện

ThS. Trần Nguyên Sa
ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

ThS. Nguyễn Đoàn Châu Trinh

ThS. Triệu Kim Lanh

ThS. Phạm Thị Mỹ Châu

ThS. Nguyễn Đặng Hải Yến.

Thông tin chi tiết về Giảng viên

 

 

 


LÊ THỊ TUYẾT HOA

- Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp.

- Tốt nghiệp đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1982.

- Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia TPHCM năm 1996.

- Bảo vệ chức danh phó giáo sư năm 2013.

- Email:  hoaltt@buh.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, thi trường tài chính, các định chế tài chính.


 

 


 

HUỲNH QUỐC KHIÊM

- Học vị: Thạc sỹ

- Quá trìnhđào tạo:

+ 2006 - 2010: họcĐại học chính quy tạiĐại học Ngân hàng TP.HCM

+ 2011 - 2013: học Cao học tạiĐại học Ngân hàng TP.HCM

- Thông tin liên hệ:

+ Email:

hqk010588@gmail.com

+Điện thoại: 0938.192.172

+ VP làm việc: Khoa Tài chính, lầu 1, 39 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM

- Lĩnh vực nghiên cứu: tiền tệ ngân hàng, tài chính công, chính sách tiền tệ. 

 
 

 


 

TRIỆU KIM LANH

- Học vị: Thạc sỹ (Master in Economics)

- Quá trình đào tạo:

+ Năm 2000 - 2004: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Tín dụng)

+ Năm 2007-2010: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)

- Thông tin liên hệ:

+ Email: lanhtk@buh.edu.vn

+ Điện thoại văn phòng: (+84-8) 38 216 114

- Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

+ Tác động của chính sách thuế đến các vấn đề vĩ mô.

+ Các mô hình đầu tư tài chính.

+ Lãi suất cơ bản.

+ Các lý thuyết quản lý danh mục đầu tư.

+ Tài chính hành vi.

 

 

 


TRẦN NGUYÊN SA

1. Học Vị: Thạc Sỹ

2. Quá trình đào tạo:
  2005 - 2009 : Cử Nhân, ĐH Ngân hàng TP. HCM
  2010 - 2013 : Thạc Sỹ, ĐH Ngân Hàng Tp. HCM

3. Thông tin liên hệ
- Email: nguyensa0504@yhaoo.com
- Mobie: 0905647728
- VP: Khoa Tài Chính, lầu 1, 39 Hàm Nghi, Q1

4. Lĩnh vực nghiên cứu
 Tài Chính - Tiền tệ

  
     

 

 

NGUYỄN ĐẶNG HẢI YẾN

- Học vị: Thạc sỹ.

- Quá trình đào tạo:

 + Năm 2006-2011: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài Chính Ngân hàng).

 + Năm 2012-2014: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính Ngân hàng).

- Thông tin liên hệ:

 + Email: yenndh@buh.edu.vn.

 + Điện thoại văn phòng :(+84-8) 38 216 114

- Lĩnh vực nghiên cứu:

 + Chính sách thuế.

 + Tiền tệ ngân hàng, chính sách tiền tệ. 


2. MÔN HỌC QUẢN LÝ

a. Hệ đại học

- Lý thuyết Tài chính – tiền tệ:

+ Mô tả môn học: Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là một trong những môn học nằm trong khối kiến thức ngành, nội dung của môn học đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính – tiền tệ như: tổng quan về tài chính – tiền tệ, ngân sách nhà nước; Những vấn đề cơ bản về tín dụng, ngân hàng và thị trường tài chính; Các lý luận về cung cầu tiền tệ, lãi suất, lạm phát và chính sách tiền tệ... Đây là những kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính -  ngân hàng.

+ Môn học tiên quyết: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô.

+ Phương pháp học tập, nghiên cứu: Sinh viên phải chuẩn bị bài, đọc trước các slides bài giảng, nghiên cứu tài liệu trước ở nhà để nắm bắt được bài giảng trên lớp và để có thể tham gia một cách tích cực vào các hoạt động trên lớp. Trên lớp sinh viên tham gia vào bài giảng bằng cách đặt các câu hỏi, trả lời các câu hỏi của giảng viên, trình bày quan điểm của mình về các vấn đề trong bài giảng, tham gia thảo luận nhóm về các chủ đề mà giảng viên đặt ra, thảo luận 2 chiều giữa sinh viên và giảng viên, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của mình về các vấn đề có liên quan đến bài học… Trong một số buổi học, sinh viên hoặc một nhóm sinh viên sẽ được yêu cầu nghiên cứu, và thuyết trình trước lớp về bài học của buổi hôm đó. Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đó sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của các sinh viên khác cũng như của giảng viên để làm rõ các vấn đề của bài học. Giảng viên sẽ chốt lại các vấn đề chính, liên hệ với các sự kiện có tính thời sự liên quan và đặt ra hướng nghiên cứu sâu hơn cho sinh viên. Lớp học sẽ được tổ chức theo hướng tự học và tự tìm tòi nghiên cứu; cụ thể, các câu hỏi của sinh viên hoặc các vấn đề sinh viên còn thắc mắc, trước tiên giảng viên sẽ cung cấp tài liệu hoặc các nguồn thông tin (internet, sách, báo chí,…) có liên quan để sinh viên nghiên cứu tự mình tìm ra đáp án.

- Thuế

+ Mô tả môn học: Mục đích của môn học: môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng cần thiết, làm cơ sở cho người học nghiên cứu các môn chuyên ngành, sử dụng thuế như một công cụ trong những vấn đề liên quan đến kinh tế, tài chính ở cấp vi mô cũng như vĩ mô. Nội dung chính của môn học:   Trình bày những kiến thức cơ bản về thuế trên góc độ lý thuyết; Trình bày những vấn đề chung của từng loại thuế và quy định về từng loại thuế hiện hành tại Việt Nam, có liên hệ với những quy định về các loại thuế tương tự ở một số quốc gia; Hướng dẫn phương pháp tính thuế;  Lồng ghép việc liên hệ với những môn học khác trong đó có đề cập đến thuế.

+ Môn học tiên quyết: Kinh tế vĩ mô

+ Phương pháp học tập, nghiên cứu: Tuân thủ những yêu cầu của giảng viên đưa ra trên lớp: bao gồm đặt câu hỏi trả lời, thảo luận nhóm, làm bài tập tại lớp, làm bài tập và bài viết ở nhà.

- Bảo hiểm

+ Mô tả môn học: Môn học Bảo hiểm cung cấp những vấn đề mang tính chất nguyên lý của hoạt động bảo hiểm, và những kiến thức thực tiễn cần thiết về nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm, do các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp cung cấp trong bối cảnh môi trường kinh tế, xã hội, pháp lý của Việt Nam. Môn học Bảo hiểm bao gồm những nội dung chính như sau: Tổng quan rủi ro, bảo hiểm và nguyên tắc hoạt động bảo hiểm; Các sản phẩm bảo hiểm và nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Hợp đồng bảo hiểm và tính chất của hợp đồng bảo hiểm; Phương pháp tính phí bảo hiểm; Cơ chế hình thành và sử dụng các quỹ bảo hiểm; Các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Môn học tiên quyết: Lý thuyết xác suất thống kê toán; Tài chính doanh nghiệp

+ Phương pháp học tập, nghiên cứu: Yêu cầu về kiến thức nền tảng: Sinh viên đã được trang bị kiến thức về Lý thuyết xác suất thống kê, Tài chính doanh nghiệp. Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc thêm về các quy định của pháp luật có liên quan chi phối hoạt động bảo hiểm. Đọc các bài báo cáo, nhận định, tin tức liên quan đến hoạt động bảo hiểm. Yêu cầu về nghiên cứu, xử lý tình huống, làm bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao, tham gia tích cực trong việc làm các bài tập nhóm, bài thuyết trình. Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: Tham gia đầy đủ các giờ giảng trên lớp, ghi chép và tích cực làm bài tập được giao tại lớp. Yêu cầu về việc tự học: Chủ động phát biểu, đặt câu hỏi trong lớp về bài giảng và những nội dung chưa nắm bắt được. Tích cực tham gia trả lời các câu hỏi của giảng viên, trao đổi thảo luận nhóm.

b. Hệ cao học

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều kiện hội nhập

c. Hệ nghiên cứu sinh

- Chính sách tài khóa trong điều kiện hội nhập

- Chính sách tiền tệ trong điều kiện hội nhập

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

Hướng nghiên cứu của bộ môn tập trung vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cụ thể nghiên cứu sâu và tiếp cận nhiều góc độ khác nhau về các lĩnh vực như: Chính sách tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, hoạt động của ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, bộ môn cũng mở rộng sang hướng nghiên cứu về chính sách thuế, bảo hiểm…


TRẦN NGUYÊN SA

1. Học Vị: Thạc Sỹ

2. Quá trình đào tạo:
  2005 - 2009 : Cử Nhân, ĐH Ngân hàng TP. HCM
  2010 - 2013 : Thạc Sỹ, ĐH Ngân Hàng Tp. HCM

3. Thông tin liên hệ
- Email: nguyensa0504@yhaoo.com
- Mobie: 0905647728
- VP: Khoa Tài Chính, lầu 1, 39 Hàm Nghi, Q1

4. Lĩnh vực nghiên cứu
 Tài Chính - Tiền tệ

 

TRẦN NGUYÊN SA

1. Học Vị: Thạc Sỹ

2. Quá trình đào tạo:
  2005 - 2009 : Cử Nhân, ĐH Ngân hàng TP. HCM
  2010 - 2013 : Thạc Sỹ, ĐH Ngân Hàng Tp. HCM

3. Thông tin liên hệ
- Email: nguyensa0504@yhaoo.com
- Mobie: 0905647728
- VP: Khoa Tài Chính, lầu 1, 39 Hàm Nghi, Q1

4. Lĩnh vực nghiên cứu
 Tài Chính - Tiền tệ