Thông tin về bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


1. NHÂN SỰ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Lê Phan Thị Diệu Thảo

Phó giáo sư, Tiến sỹ

P. Trưởng Khoa

Trần Nguyễn Minh Hải

Thạc sỹ, đang là NCS

Giảng viên

Lê Mạnh Hưng

Thạc sỹ

Giảng viên

Lê Thị Khuyên

Thạc sỹ

Giảng viên

Nguyễn Thiên Kim

Thạc sỹ, đang là NCS

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Thạc sỹ, đang là NCS

Giảng viên

Bùi Ngọc Mai Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

Dư Thị Lan Quỳnh

Thạc sỹ

Giảng viên

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thạc sỹ

Giảng viên 

Trần Minh Tâm

Thạc sỹ

Giảng viên

Đỗ Thị Hà Thương

Tiến sỹ

Giảng viên

Võ Thiên Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

Huỳnh Lưu Đức Toàn

Thạc sỹ

Giảng viên

Lê Hoàng Vinh

Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

Nguyễn Phước Kinh Kha
 Tiến sỹ Giảng viên

 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN


 

 

Đỗ Thị Hà Thương

- Học vị: Tiến sĩ kinh tế

- Quá trình đào tạo:

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

Ngành học: Tài chính ngân hàng

Nước đào tạo: Việt NamNăm tốt nghiệp: 2002

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

- Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Học viện Tài chính, Hà Nội

Tên chuyên đề luận án: Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Thông tin liên hệ

Email: thuongdth@buh.edu.vn

Điện thoại: 0912.240.340

VP làm việc: Khoa Tài chính – Trường Đại học Ngân hàng, Lầu 1, 39 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng,..

 

 


 

 Lê Thị Khuyên

- Học vị: Thạc sĩ

- Quá trình đào tạo:

. 2006-2010: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

. 2011-2014: Thạc sĩ Tài – Ngân hàng của Trường ĐH Ngân hang TP HCM

- Thông tin liên hệ (Email, điện thoại, VP làm việc):

. Email: khuyenlt@buh.edu.vn

. Tel: 0941224303

- Lĩnh vực nghiên cứu:

. Tài chính vi mô, Tài chính doanh nghiệp

. Tài chính hành vi

.....

 


 

Bùi Ngọc Mai Phương

- Học vị: Thạc sĩ

- Quá trình đào tạo:

+ 2008-2012: học Đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

+ 2012-2014: học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Thông tin liên hệ:

+ Email: buiphuong2210@gmail.com

+ Điện thoại: +84 915901022

+ VP làm việc: Khoa Tài chính Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Thị trường tài chính

 


 

TRẦN NGUYỄN MINH HẢI

Trình độ: Thạc sĩ (đang là NCS)

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp

Email: haitnm@buh.edu.vn

Điện thoại liên hệ: (+84) 838216114

Văn phòng làm việc: Khoa Tài chính – Lầu 1, 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Quỹ hưu trí tự nguyện

- Thị trường chứng khoán

- Ngân hàng trung ương

- Chính sách tiền tệ

- Tài chính vi mô

- Doanh nghiệp xã hội

 

  
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

- Học vị: Thạc sỹ 

- Quá trình đào tạo:

   + Năm 2009 - 2013: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)

   + Năm 2013 - 2015: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)

- Thông tin liên hệ:

   + Email: quynhntn@buh.edu.vn

   + Điện thoại văn phòng: (+84-8) 38 216 114

   + Địa chỉ: VP Khoa Tài chính, Lầu 1, số 39 Hàm Nghi, Quận 1, HCM

- Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: 

    + Tài chính công ty đa quốc gia.

    + Tài chính doanh nghiệp

    + Tài chính hành vi.

 

Đặng Thị Quỳnh Anh

- Học vị: Thạc sĩ

- Quá trình đào tạo:

   + Tốt nghiệp Đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2002.

   + Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2010.

- Email: anhdtq@buh.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tài chính doanh nghiệp.


 

2. CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ:

Môn học

Mô tả môn học

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính của một doanh nghiệp sản xuất, làm tiền đề để tiếp cận những lĩnh vực chuyên sâu như kế toán tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và những lĩnh vực khác có liên quan. Trong môn học này sinh viên sẽ được tiếp cận những vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp như giá trị của tiền tệ theo thời gian, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, chi phí sử dụng vốn, hệ thống đòn bẩy và các lý thuyết về cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng tư duy độc lập và tư duy phản biện, kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ xử lý số liệu như máy tính (calculator) và phần mềm excel.

Tài chính công ty đa quốc gia

Tài chính công ty đa quốc gia là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường tài chính quốc tế nơi các công ty đa quốc gia đang hoạt động và vấn đề quản trị tài chính của các công ty này. Trong môn học này sinh viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề chủ yếu như: (i) môi trường tài chính quốc tế bao gồm vấn đề về toàn cầu hóa, hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế; (ii) thị trường ngoại hối, các điều kiện cân bằng quốc tế, và cơ chế xác định tỷ giá hối đoái; (iii) các thị trường tài chính quốc tế và (iv) vấn đề quản trị nguồn vốn, quản trị tài sản của các công ty đa quốc gia.

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Môn học thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính và các tài liệu khác. Môn học giải thích và hướng dẫn sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và nguồn vốn, cơ cấu tài chính, hiệu quả quản trị vốn lưu động, quan hệ giữa các dòng tiền, nguyên nhân khác biệt giữa dòng tiền kinh doanh và lợi nhuận, hiệu quả sinh lời của vốn và khả năng thanh toán, điểm mạnh và điểm yếu trong quản trị tài chính cũng như phát hiện những rủi ro của doanh nghiệp. Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về “sức khỏe” của doanh nghiệp, định hướng cho việc đưa ra quyết định của chủ nợ, nhà quản trị tài chính, nhà đầu tư hoặc tổ chức tư vấn,… Ngoài ra, môn học cũng góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện, đề xuất và giải quyết vấn đề, giao tiếp bằng văn bản và sử dụng excel trong lĩnh vực tài chính.

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính công ty nhằm mục đích tăng giá trị công ty. Các nội dung của môn học được bắt đầu bằng với những kiến thức liên quan đến quản trị tài sản ngắn hạn, bao gồm quản trị tiền, quản trị hàng tồn kho, quản trị khoản phải thu. Tiếp đến, môn học cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến quyết định đầu tư dài hạn thông qua việc hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Sau đó, môn học cung cấp kiến thức về các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, chính sách cổ tức và lập kế hoạch tài chính và dự báo tài chính. Sinh viên cần trang bị thêm kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc nhóm để tham gia các hoạt động thực hành, thảo luận, làm bài tập của môn học.

 

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA GIẢNG VIÊN

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Trần Nguyễn Minh Hải

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Quỹ hưu trí tự nguyện

- Thị trường chứng khoán

- Ngân hàng trung ương

- Chính sách tiền tệ

- Tài chính vi mô

- Doanh nghiệp xã hội

Lê Thị Khuyên

- Tài chính vi mô

- Tài chính hành vi

Lê Phan Thị Diệu Thảo

- Tài chính quốc tế
- Chính sách tiền tệ
- Thị trường tài chính
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị rủi ro tài chính
- Quản trị ngân hàng thương mại

Đỗ Thị Hà Thương

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản trị tài chính doanh nghiệp

Huỳnh Lưu Đức Toàn

- Tài chính hành vi

- Mô hình rủi ro

- Định giá tài sản

- Quản trị rủi ro tài chính

Võ Thiên Trang

- Tài chính hành vi

- Mô hình định giá

- Định giá doanh nghiệp

- Quản trị rủi ro tài chính

Lê Hoàng Vinh

- Phân tích tài chính công ty, dự án đầu tư

- Quản trị tài chính công ty (phi tài chính), ngân hàng thương mại

- Phân tích chính sách thuế, chính sách điều tiết giá của Nhà nước

- Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính

- Thị trường tài chính

- Tài chính hành vi

 

4. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐANG THỰC HIỆN CỦA GIẢNG VIÊN

STT

Công trình đang thực hiện

Người thực hiện

1

Đề cấp Trường “Nhận diện kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam dựa vào dòng tiền”

Lê Hoàng Vinh (Chủ nhiệm)

Bùi Kim Dung

Nguyễn Thị Lan Anh

Lưu Khánh Hòa

2

Giáo trình “Phân tích tài chính doanh nghiệp” (chỉnh sửa, bổ sung)

Ngô Kim Phượng (Đồng chủ biên)

Lê Hoàng Vinh (Đồng chủ biên)

Lê Mạnh Hưng

Lê Thị Thanh Hà

3

Tài liệu tham khảo “Phân tích tài chính doanh nghiệp” (dành cho các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn)

Lê Hoàng Vinh (Chủ biên)

Ngô Kim Phượng

Hồ Xuân Tùng

Lê Thị Khuyên

4

Tài liệu tham khảo “Bài tập tài chính doanh nghiệp”

Đặng Thị Quỳnh Anh (Chủ biên)

Lê Thị Khuyên

Trần Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Văn Nhật

Huỳnh Lưu Đức Toàn

Võ Thiên Trang

Dư Thị Lan Quỳnh

5

Đề tài “Tác động của nợ vay đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM”

Võ Thiên Trang (Thành viên)

 

5. HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Với các môn học thuộc Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, sinh viên có thể có những cơ hội nghề nghiệp như sau:

- Làm việc tại Phòng/bộ phận tài chính của các công ty với chức danh: nhân viên tài chính/quản trị tài chính viên, giám đốc tài chính (CFO).

- Làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước các cấp (Phòng tài chính cấp quận, huyện hoặc Sở Tài chính, Bộ Tài chính).

- Phân tích và đầu tư của cá nhân; hoặc làm việc tại Phòng/bộ phận phân tích và đầu tư của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư,…

- Làm việc tại các tổ chức tài chính (ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm,…) với vị trí chuyên viên/quản lý của phòng/bộ phận phân tích tín dụng, phân tích và xếp hạng khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và đối tượng khác (tự kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty có cung cấp dịch vụ này).

- Các cơ hội nghề nghiệp khác liên quan đến tài chính.

6. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN

6.1. Tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản Tài chính, năm 2015).

Tác giả: Lê Mạnh Hưng, Đặng Thị Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đào Mai, Nguyễn Văn Nhật, Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng Vinh.

      

6.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, năm 2016).

Tác giả: Ngô Kim Phượng, Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, Lê Hoàng Vinh.

 

7. SLIDE BÀI GIẢNG CỦA BỘ MÔN

Môn học

Số tiết

Tài chính doanh nghiệp

45

Tài chính công ty đa quốc gia

45

Phân tích tài chính doanh nghiệp

45

Quản trị tài chính doanh nghiệp

45

Quản trị rủi ro tài chính

45

 

8. THÔNG TIN KHÁC

8.1. Tài liệu đọc

Glen Arnold (2013), Corporate financial management (Fifth edition), Pearson Education Limited.