Thông tin về bộ môn Đầu Tư Tài Chính

THÔNG TIN BỘ MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1. TS Hồ Công Hưởng (Trưởng bộ môn)

2. TS Lê Thẩm Dương

3. TS Nguyễn Thế Bính

4. TS Bùi Đan Thanh

5. Th.S Nguyễn Duy Linh (NCS)

6. Th.S Vũ Thị Anh Thư

7. Th.S Trần Tuấn Vinh (NCS)

8. Th.S Lưu Thu Quang (NCS)

9. Th.S Võ Văn Hảo

10. Th.S Nguyễn Phạm Thi Nhân

11. Th.S Ngô Sỹ Nam

12. Th.S Nguyễn Thị Mai Huyên

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 Võ Văn Hảo

- Học vị: Thạc sĩ

- Quá trình đào tạo:

Từ 2000 – 2004: Đại học tại trường Đại học ngân hàng TP.HCM

Từ 2005 – 2008: Thạc Sĩ tại trường Đại học ngân hàng TP.HCM

- Thông tin liên hệ:

Email: haovv@buh.edu.vn

Điện thoại: 0918.193188

- Lĩnh vực nghiên cứu: Các mô hình định giá chứng khoán, Tài chính hành vi và mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính.

 

 


 Ngô Sỹ Nam

1. Học vị: Thạc Sỹ

2. Quá trình đào tạo

2007 – 2011 : Cử Nhân, ĐH Ngân Hàng TP. HCM

2013 -2015 : Thạc Sỹ, ĐH Ngân Hàng TP. HCM

3. Thông tin liên hệ

VP Khoa Tài Chính, Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Mobile: 0901.86.8181

Email: namns@buh.edu.vn

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Định giá chứng khoán

- Thị trường tài chính

- Nghiệp vụ IB

 

 Nguyễn Thị Mai Huyên

1. Học vị: Thạc Sỹ

2. Quá trình đào tạo

2009 – 2013 : Cử Nhân, ĐH Ngân Hàng TP. HCM

2013 -2015 : Thạc Sỹ, ĐH Ngân Hàng TP. HCM

3. Thông tin liên hệ

VP Khoa Tài Chính, Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Mobile: 0943101020

Email: huyenntm@buh.edu.vn

4. Lĩnh vực nghiên cứu

- Thị trường tài chính

- Mô hình dự báo rủi ro

 

 Bùi Đan Thanh
- Học vị: Tiến sỹ
- Quá trình đào tạo:
Năm 1999-2003: Cử nhân Kinh tế (Kế toán - Kiểm toán)
Năm 2007-2011: Thạc sỹ Kinh tế (Tài chính - Ngân hàng)
Năm 2013-2016: Tiến sỹ Kinh tế (Tài chính - Ngân hàng)
- Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0902.512.991
- Lĩnh vực nghiên cứu:
Thị trường tài chính
Tài chính doanh nghiệp nhỏ vào vừa

 

II. DANH SÁCH MÔN HỌC QUẢN LÝ

Hệ đại học

1. Thị trường tài chính và các định chế tài chính

2. Đầu tư tài chính

3. Quản lý danh mục đầu tư

4. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

5. Quản trị rủi ro tài chính

Sau đại học

1. Quản lý danh mục đầu tư (nâng cao)

2. Tài chính phái sinh

3. Thị trường tài chính nâng cao

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Các thị trường tài chính và các định chế tài chính (sản phẩm, tổ chức vận hành, quản trị, kiểm soát)

- Các phong cách, trường phái và chiến lược đầu tư.

- Đầu tư (phân tích và quản trị)

- Quản trị rủi ro tài chính (công cụ, kỹ thuật,…)

- Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (phát hành chứng khoán, xác định giá trị doanh nghiệp, phân tích chứng khoán, nghiên cứu, thâu tóm và sáp nhập, quản lý tiền, quản lý gia sản,…)

IV. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Với các môn học nói trên, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí chuyên viên (hoặc Giám đốc, nếu thực sự xuất sắc) môi giới, tư vấn, phân tích, đầu tư, xác định giá trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài chính, tư vấn M&A tại các công ty chứng khoán, các ngân hàng đầu tư, các quỹ đầu tư, các công ty tư vấn, các ngân hàng, các doanh nghiệp và các định chế tài chính khác.

Nếu tích lũy thêm kinh nghiệm, sinh viên cũng có thể làm việc tại các Sở giao dịch chứng khoán, Ủy  ban chứng khoán hoặc có thể làm chuyên viên đầu tư, phân tích và tư vấn độc lập.